Posts Tagged ‘turna balığı av mevsimi’

Turna avında canlı yem

Salı, Aralık 15th, 2009

Turnaları avlamak için canlı yem kullanılmalıdır. Başta canlı yem olmak üzere turnaya çeşitli araçlar da kullanılır. Bunlar, meps, kaşık, kurbağave aldatıcı balıklardır. Bu av araçlarının kullanma yer ve zamanları da ayrı ayndır. Balık, döllenme zamanları tembelleşir. Kaşık ve yalancı yemleri pek kovalamaz. Bu zamanlar en geçerli av aracı canlı yemdir.

Canlı yemler, başta dere kayası olmak izere sazan yavrularıdır. Yem balıkların bir kabın içinde canlı tutulması gerekir. Canlı yem balıklar, burun veya sırtlarından üçlü iğneye takılarak şamandıralı olta ile sazlık veya kamışlık derince yerlere bırakılarak beklenir. Ağır ağır gezinirken, kaçmak için çırpınan yemi görür ve atlar. Yumurta dökme devresinden Sonra turna’ her yeme atlar. Mayıs ayını takip eden aylarda yalancı balık, kaşık veya mepse saldırır. Bu aylarda daha çok kıyılardadır. Kıyılardan avlanmak verimli olur. Sandalla avlanıldığı zaman da açıktan kıyıya kaşık firlatılarak balık avlanır.

tatlı su levreği

Pazartesi, Aralık 14th, 2009

Daha çok hani balğına benzeyen bu balığın deniz levreği ile ilgisi yoktur. Hatta pek çok kimse tarafından tatlı su hanisi olarak adlandırılır Vücudu elips şeklindedir. Sırtı kambur, karnı sarkıktır. Birinci sırt yüzgecinin radyusları sert, ikinci yizgeç yumuşaktr.

Balığın rengi mavili yeşil, yanları açık yeşil, karnı kirli beyazdır. Balığın her iki yanında sırt yüzgecinden karnına doğru, kulak arkasından kuyruğa kadar 6-7 adet koyu hare iner. Denizdeki hani balığına benzeyen tek taraf budur.

Rüzgarın dere yüzünde hafif kırışıklıklar yaptığı yerler en uygun avlanma yerleridir. Kırışıklıkların yansıması yüzünden balık kaşık veya mepsi çabuk fark etmez. En verimli av mevsimi sonhahardır