Posts Tagged ‘tirsi nasıl pişirilir’

Tatlı su tirsisi

Salı, Aralık 15th, 2009

Daha çok Karadeniz’e has bir balık olan tirsinin tatlı sulardaki adı tatlı su tirsisidir. Denizlerden tatlı sulara girerek yaşamlarını sürdüren tirsi balığı, özellikle Katadeniz’e akan derelerle bu suların beslediği kıyı göllerimizde çokça bulunur. Boyları genellikle 25-30 santimdir. Yarım kilo gelenleri de vardır. Yan taraftarl yassı büyük başlı, büyük ağızlı, iri gözlü bir hayvandır. Kuyruğu balığa hız veren çatal kuyruktur.

Pullu vücudunun Sırt kısmı açık mavili gri, yanları ve karnı gümüş beyazdır. Sırt ve karın yüzgeçleri çokça gelişmiş olan tatlı su tirsisinin etinin arasında yer yer kılcal kılçıklar varsa da sazan balığının kılçıkları kadar rahatsız edici değildir.

Hırçın, çevik ve Sert bir balıktır. Avcılığı çok zevklidir. Balık yakalandığı zaman kendisini sudan dışarı firlatıp kaçmaya çalışır. Oltası, şamandıralı yüz bedenidir. Balık yüz balığı olduğundan şamandıradan sonra 30-40 santimlik bir beden yeterlidir. Tirsi şamandırayı birdenbire suya daldırır ve zor teslim olur. Küçükleri yemi ağzına alarak şamandırayı hafif gezdirir. olta hafifçe çekilirse balığın yakalandığı görülür. Yemi, solucan, hamuf, ekmek içi, karidestir.

Tirsi Balığı

Perşembe, Aralık 10th, 2009

Sırtı Kirli mavi, yan taruflan gümüşi ve Kanari beyazdir. YASSI bir vücut şekli vardır, ringaya benzer. Kafası ve gözleri biraz büyüktür, ağzı ise küçüktür. Karadeniz ve Marmata’da daha çok yakalanır. İlkbaharda yumurtalannı bırakmak için tatlı suların denizlere dökülen kısımları onlar için iyi Biret yataktır.

Tirsi balığını, dişli ve dişsiz tirsi olarak ikiye ayırabilıiriz. Dişsiz, yani asıl tirsi LÜFER kadar iri olur. Kofana büyüklüğünde olanlarına rastlamak mümkündür. Dişsiz tirsiyi, dişlisinden ayıran tek fark balığın yan çizgilerindeki siyah beneklerdir.

Dişli tirsi asıl tirsiden daha küçüktür. Balığın alt çenesinde bulunan birkaç ince dişten başka yan çizgisinde siyah beneklerin bulunmayışı bu farklılığı verir. Tirsiler Marmara’ya inişleri sırasında sig sulara sokulurlat. Büyük bir kısmı dere ağızlarında toplanlır sig sularda yumurtalannı bıraktıktan Sonfa kıyılardan açılırlar.

Tirsinin Yemi, başta karides olmak üzere bütün akyemlerdir. Tirsinin Kara Deniz ve Marmara’da kütle halinde avcılığı buyuk ağIarladır. Tirsinin en güzel yemeği tavasıdır. Eti lezzetli fakat çok az da olsa kılçıklıdır.