Posts Tagged ‘serpme ile mezgit avı’

ıstakoz avı

Çarşamba, Aralık 16th, 2009

Uzatma denilen fanydlı ağlarla ve stakoz Sepetleriyle yakalanır. Kalkan için bırakılan kalkan ağlarında da yakalandığı olur. Geceleri ışıkla, gündüzleri ciğerle yakalanırsa da bu yakalamalar bıraz rastgeledir.

En makbul ıslakoz, sepetle yakalanaılardır; sepet bahçesinde şekil ve büyüklükleri belirtilen ıstakoz Sepetleri yemlendikten sonra denize bırakılır, bir süre sonra denizden çekilerek yakalanan ıstakozlar alınır ve sepetler tekrar yemlenerek denize bırakılır.

Istakoz sepetleri kuruyken denize bırakılmaz Çünkü kuru sepet denizde sular çektikçe bir çıtırtı yapar Istakoz korkar ve Sepete girmez. Bulundugu yerin de rengini alan ve genellikle açık kahverengi kabuğu olan ıstakoz haşlandığı zarnan çok tatlı kırmızı bir renk alır.

Islakozlar yemlerini geceleri avlanır Mehtaplı aydınlık gecelerde avlarını kolaylıkla bulduklarından dolgunlaşır karanlık mehtapsız gecelerde yem bulamayınca boş, yani zayıf olurlar

saçma ve serpme

Çarşamba, Aralık 9th, 2009

Isimleri bir birine karıştırılan her iki şekilde de isimlendirilen bu araçların derin sularda kullanılmasına saçma sig sularda kullanılmasına serpme denir. Derin ve akıntılı suparda kullanılan saçmalar Çarmıklı sig sularda kullanılan serpmeler ise torbalıdır.

– Saçma —

Derin sulara atılan bir araçtır çabuk dibe inmesi gerekir bu yüzden yakasındaki kurşunlar biraz sıkça saralanmıştır. Kurşunların ağırlığı ortalama 40 gr. dır. Istenilen yere atılan saçma dibi bulduktan sonra amatör elindeki kalın ipi yavaş yavaş sarsarak çeker bu suret ile kurşun yakasının dipten kalkmadan büzülüp toplamasını çarmık ipleri ile sağlar. Çarmıh saçmayı iç taraftan topladıgı için kurşunlar ortada bir araya gelerek balığın dışarıya çıkmasına engel olur daha sonra çarmıh iplerinin çekilmesi ile kurşunlar üst degilin iç agzında toplanınca saçma bir torba olur ve Balıklarda bu torbada kalır. Saçma tebrübeli amatörlerin kullanacagı bir av aracıdır.

Saçmanın büyük kısmı dikkatli bir şekilde sol omuz üzerinde toplanır az olan kısmıda sağ kol üzerine alınır sağ eldeki saçma kısmı öylesine savrulmalıdır ki sol olmuzdaki kısmı rahat alabilsin bütün maharet savrulan saçmanın etek kısmının bir Şemsiye gibi açtırabilmektir.

– Serpme —

Serpme saçmadan daha ufaktır gözleri çok küçüktür serpmelerde çarmıh yerine kurşun yakasının iç tarafında çepe çevre bir torba vardır. Serpme dibe oturduğu zaman kurşunlar dipte sürülücek şekilde agır agır sürtülerek çekileceginden balıkların torbaya girmekten başka çagreleri yoktur. Serpmeler daha çok sig göl ve derelerde dere ağızlarında kullanılır denizlerde. Serpmenin atılışı saçmanın aynı olmakla beraber ona oranla daha kolaydır. Kıyıdan olduğu kadar sandaldan da kullanılır.