Posts Tagged ‘serpme balık agı nasıl örülür’

pisi balığı

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Yerli bir balık olan pisi, yazın sığ sulara ve dere ağzındaki sığlıklara sokulur. Kışın derin sulara çekilir. Kalkan gibi yassı balık olmasrna rağmen onun gibi tam yuvarlak değil, biraz ovaldir. Pisi balığının gözleri kalkan balığının aksine sağ taraftadır. Sol tarafı dibe yapışır . Sırt ve karın yizgeçleri baştan kuyruğa kadar balığı çevreler.

Balığın dibe yapışan sol tarafi beyaz, sırt tarafl grili kahverengidir. Bu renk yaşadığı yere göre açık veya koyı olabilir. Yaklaşık 300 gram olan pisi balığının, küçük bir kalkan kadar irilerine de rastlanır. Esnaf arsında bınlara diplarya denir.

Karadeniz’de çok bulunan pisi balığı Marmara’da azdır. ilk baharda yumurta bırakmak için sığ dere ağızlarına girdiği zamanlar 4-5 köstekli ve akyemli oltalarla tutulur. Genellikle yaşadığı sular biraz derince olduğu için yataklarını bilenler için pisi paraketesi de geçerli av aracıdıı Pisi balığı göl ve dere ağızlarındaki sığlıklarda Serpme’ az derin sularda da pisi ve marya ağlarıy’a tutulur.

Pisilerin bazıIarı lagün göllerde ve dere ağızlarında yuvalanırlar. Bunlara dere pisisi adı verilir. Dere pisilerinin yemi, ayıklanmış karides, akyemdir.

saçma ve serpme

Çarşamba, Aralık 9th, 2009

Isimleri bir birine karıştırılan her iki şekilde de isimlendirilen bu araçların derin sularda kullanılmasına saçma sig sularda kullanılmasına serpme denir. Derin ve akıntılı suparda kullanılan saçmalar Çarmıklı sig sularda kullanılan serpmeler ise torbalıdır.

– Saçma —

Derin sulara atılan bir araçtır çabuk dibe inmesi gerekir bu yüzden yakasındaki kurşunlar biraz sıkça saralanmıştır. Kurşunların ağırlığı ortalama 40 gr. dır. Istenilen yere atılan saçma dibi bulduktan sonra amatör elindeki kalın ipi yavaş yavaş sarsarak çeker bu suret ile kurşun yakasının dipten kalkmadan büzülüp toplamasını çarmık ipleri ile sağlar. Çarmıh saçmayı iç taraftan topladıgı için kurşunlar ortada bir araya gelerek balığın dışarıya çıkmasına engel olur daha sonra çarmıh iplerinin çekilmesi ile kurşunlar üst degilin iç agzında toplanınca saçma bir torba olur ve Balıklarda bu torbada kalır. Saçma tebrübeli amatörlerin kullanacagı bir av aracıdır.

Saçmanın büyük kısmı dikkatli bir şekilde sol omuz üzerinde toplanır az olan kısmıda sağ kol üzerine alınır sağ eldeki saçma kısmı öylesine savrulmalıdır ki sol olmuzdaki kısmı rahat alabilsin bütün maharet savrulan saçmanın etek kısmının bir Şemsiye gibi açtırabilmektir.

– Serpme —

Serpme saçmadan daha ufaktır gözleri çok küçüktür serpmelerde çarmıh yerine kurşun yakasının iç tarafında çepe çevre bir torba vardır. Serpme dibe oturduğu zaman kurşunlar dipte sürülücek şekilde agır agır sürtülerek çekileceginden balıkların torbaya girmekten başka çagreleri yoktur. Serpmeler daha çok sig göl ve derelerde dere ağızlarında kullanılır denizlerde. Serpmenin atılışı saçmanın aynı olmakla beraber ona oranla daha kolaydır. Kıyıdan olduğu kadar sandaldan da kullanılır.