Posts Tagged ‘sazan oltası nasıl hazırlanır’

Turna avında canlı yem

Salı, Aralık 15th, 2009

Turnaları avlamak için canlı yem kullanılmalıdır. Başta canlı yem olmak üzere turnaya çeşitli araçlar da kullanılır. Bunlar, meps, kaşık, kurbağave aldatıcı balıklardır. Bu av araçlarının kullanma yer ve zamanları da ayrı ayndır. Balık, döllenme zamanları tembelleşir. Kaşık ve yalancı yemleri pek kovalamaz. Bu zamanlar en geçerli av aracı canlı yemdir.

Canlı yemler, başta dere kayası olmak izere sazan yavrularıdır. Yem balıkların bir kabın içinde canlı tutulması gerekir. Canlı yem balıklar, burun veya sırtlarından üçlü iğneye takılarak şamandıralı olta ile sazlık veya kamışlık derince yerlere bırakılarak beklenir. Ağır ağır gezinirken, kaçmak için çırpınan yemi görür ve atlar. Yumurta dökme devresinden Sonra turna’ her yeme atlar. Mayıs ayını takip eden aylarda yalancı balık, kaşık veya mepse saldırır. Bu aylarda daha çok kıyılardadır. Kıyılardan avlanmak verimli olur. Sandalla avlanıldığı zaman da açıktan kıyıya kaşık firlatılarak balık avlanır.

sazan balığının yemli olta takımı

Pazartesi, Aralık 14th, 2009

Yemli olta iki şekilde düzenlenir: Şamandıralı beden ve dip bedeni. Şamandıralı beden çift köstekli yapılırsa daha verimli olur. Derin sulardaki dip bedeni de iskandilin üst tarafinda olmak üzere çift köstekli olabilir. Sığ sulara fırlatılan dip bedeni basit ve tek iğnelidir. Yemli iğneden hemen 30 santim sonra bağlanan firdöndünün üstiine gelmek üzere ve ileri geri oynayacak şekilde bir kurşunun deliğinden olta geçirilir. Ortasındaki delik büyük olan bu kurşunun özelliği, balık yemi kapıp götürmek istediği zaman olta serbestçe delikten geçeceğinden balığın yemi boş iannederek aldanmasıdır. iskandilin köşeli oluşunun bir özelliği de taşlar arasına takılmamasındandır.

Amatönin balığa kendisini göstermemesi gerekir. Dereler, deniz gibi derin ve yüzeyleri dalgalı olmadığından balık herhangi bir gölgeyi derhal fark eder ve bir koluğa siner.

Sazan balıkları, obur hayvanlardır. Solucandan böceğe, etten çekirgeye, haşlanmış patatesten mısıra kadar her şeyi yer. En başta gelen yem solucandır.

Sazanın en çok tavası yapılır. Kılçıklarından kurtulmak için ayıklanan balığın etini bir parmak aralıklarla sırttan karnına doğru bıçakla enlemesine yarmak en iyi yoldur.

kefal balığı için kıbrıs olta hazırlama

Pazartesi, Ocak 26th, 2009

kefal tutmak için ekmeğe sarılan ve halk arasında kıbrıs denilen oltanın

nasıl yapıldığını anlatan güzel bir video