Posts Tagged ‘PİSİ BALIGI YAKALAMA TEKNİKLERİ’

mercan balığı

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Eti çok Iezzetli o|an mercan balığı denizlerin kayalık ve taşlık yerlerinde bulunur. Yılın hemen her mevsiminde avlansa da asıl avlanma zamanl nisan ye mayıs aylarıdır’ Mercan Karadeniz’de yoktur. istanbul Boğazında ara Sıra rastlanır. En çok bulunduğu yerler Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege’dir.

Mercanların çok büyüklerine battal, yarım kilodan küçüklerine litrinos ve 100 gramkadar olanlıarına da mangır denir.

Yelesiyle sırt yüzgeci tek parça halinde ve omuzundan kuyruğuna yakın yere kadar ızanmaktadır. Sırtının ortası yelesini gizleyecek kadar çukurdur. Anüs yüzgeci 3 diken ve 8-9 kılçıktan meydana gelmiştir, son kılçığı çifttir. Vücuduna oranla başı küçük, yer yer krmızı ve altın yaldızlıdır. Gözleri büyuk ve birbirine yakındır. Balığın her larafı gümüş gibi parlar. Vücudu kalın pullarla örtülü olan mercanın çeneleri bütün taş balıkları gibi, çok kulvvetlidir. Küçük ıstakoz ve yengeçlerin kabuklarını kuvvetli çeneleriyle kırarak rahatça yer. Bu kurvvetli çeneler çok vakit olta iğnelerini ya açar veya kırar.

Mercanlar nisan ve mayıs aylarında yumurta bırakmak için Marmara’ya girerler. Yumurtalarını bıraktıktan sonra eylül ayından itibaren Ege’ye dönerler. Bu süreç içinde en bol yakalandığı yer Çanakkale ve çevresidir.

pisi balığı

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Yerli bir balık olan pisi, yazın sığ sulara ve dere ağzındaki sığlıklara sokulur. Kışın derin sulara çekilir. Kalkan gibi yassı balık olmasrna rağmen onun gibi tam yuvarlak değil, biraz ovaldir. Pisi balığının gözleri kalkan balığının aksine sağ taraftadır. Sol tarafı dibe yapışır . Sırt ve karın yizgeçleri baştan kuyruğa kadar balığı çevreler.

Balığın dibe yapışan sol tarafi beyaz, sırt tarafl grili kahverengidir. Bu renk yaşadığı yere göre açık veya koyı olabilir. Yaklaşık 300 gram olan pisi balığının, küçük bir kalkan kadar irilerine de rastlanır. Esnaf arsında bınlara diplarya denir.

Karadeniz’de çok bulunan pisi balığı Marmara’da azdır. ilk baharda yumurta bırakmak için sığ dere ağızlarına girdiği zamanlar 4-5 köstekli ve akyemli oltalarla tutulur. Genellikle yaşadığı sular biraz derince olduğu için yataklarını bilenler için pisi paraketesi de geçerli av aracıdıı Pisi balığı göl ve dere ağızlarındaki sığlıklarda Serpme’ az derin sularda da pisi ve marya ağlarıy’a tutulur.

Pisilerin bazıIarı lagün göllerde ve dere ağızlarında yuvalanırlar. Bunlara dere pisisi adı verilir. Dere pisilerinin yemi, ayıklanmış karides, akyemdir.