Posts Tagged ‘PİSİ BALIGI YAKALAMA TEKNİKLERİ’

mercan balığı

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Eti çok Iezzetli o|an mercan balığı denizlerin kayalık ve taşlık yerlerinde bulunur. Yılın hemen her mevsiminde avlansa da asıl avlanma zamanl nisan ye mayıs aylarıdır’ Mercan Karadeniz’de yoktur. istanbul Boğazında ara Sıra rastlanır. En çok bulunduğu yerler Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege’dir.

Mercanların çok büyüklerine battal, yarım kilodan küçüklerine litrinos ve 100 gramkadar olanlıarına da mangır denir.

Yelesiyle sırt yüzgeci tek parça halinde ve omuzundan kuyruğuna yakın yere kadar ızanmaktadır. Sırtının ortası yelesini gizleyecek kadar çukurdur. Anüs yüzgeci 3 diken ve 8-9 kılçıktan meydana gelmiştir, son kılçığı çifttir. Vücuduna oranla başı küçük, yer yer krmızı ve altın yaldızlıdır. Gözleri büyuk ve birbirine yakındır. Balığın her larafı gümüş gibi parlar. Vücudu kalın pullarla örtülü olan mercanın çeneleri bütün taş balıkları gibi, çok kulvvetlidir. Küçük ıstakoz ve yengeçlerin kabuklarını kuvvetli çeneleriyle kırarak rahatça yer. Bu kurvvetli çeneler çok vakit olta iğnelerini ya açar veya kırar.

Mercanlar nisan ve mayıs aylarında yumurta bırakmak için Marmara’ya girerler. Yumurtalarını bıraktıktan sonra eylül ayından itibaren Ege’ye dönerler. Bu süreç içinde en bol yakalandığı yer Çanakkale ve çevresidir.