Posts Tagged ‘oltaya iğne nasıl bağlanır’

Uzun Olta Takımının Hazırlanması

Pazar, Aralık 6th, 2009

Kelebeğe (mantara) 40-50 kulaç uzunluğunda gam yapmayan, dayanıklı misinaların 0,45 hayır. ‘Su Sarılır. Boş ucuna 15 mm. ‘Lik fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğer halkasına 1 / 2 kulaç uzunluğunda 0,40 hayır. misina bağlanır ve misinanın diğer ucu üçlü 20 mm. ‘lik bir fırdöndünün sol gözüne takılır. 2 karış uzunluğunda 0,60 hayır halkasına Üçlü fırdöndünün alt. misina bağlanır ve İskandil takılması için ucu kasalanır. Buraya takılacak iskandilin ağırlığı sulara göre ayarlanır. Üçlü fırdöndünün sağ gözüne 1,5 kulaç uzunluğunda 0,35 hayır. misina bağlanır, bunun da diğer ucu 15 mm. ‘lik bir fırdöndüye takılır. Fırdöndünün diğer gözüne ise köstek kısmını teşkil eden 3 kulaç uzunluğunda 0,35 hayır. misina bağlanır. Bu bölüme 20-24 cm. uzunluğunda 0,70-0,80 hayır. kalınlığında misina üzerine bağlanmış çift iğneli “uzun olta” adını Verdiğimiz bölüm ilave edilip takım tamamlanır. Kolay hazırlanan uzun olta, 0,70 hiçbir En. misina üzerine kırmızı ibrişimle bağlanmış müteharrik (ileri geri hareket edebilen) iğne ile yine bu misinanın ucuna takılan 5 / 0 no. iğneli olanıdır. Uzun oltalar 1 mm. çapında çelik tel üzerinde iki-üç iğneyi lehimlemek suretiyle de hazırlanabilir. 0,70 ‘lik misina bölümünde naylon geçirilmiş tel de kullanılabilir. Pratikliği, elastikiyeti ve Yemi bozmaması açısından kalın misina üzerine hazırlanmış uzun olta genellikle tercih edilir. Av sırasında en az üç-beş yedek “uzun olta”, takım sandığında bulundurulur. Bu takımda canlı zargana yem olarak kullanılırsa çok iyi sonuç verir. Lüfer her zaman hareket halindeki yemden hoşlanır. Zargana bulunamadığı zaman yine canlı olarak iri istavrit veya izmarit kullanılabilir. Zargana canlı yem olarak kullanıldığında, gagası yarıdan kırılıp uzun oltanın müteharrik İğnesi gaga altından sokulup Ustten çıkarılır. Sabit avcı iğne de zargananın yanından ve deri altından geçirmek suretiyle takılır. Önemli olan uzun oltanın yem üzerinde gergin durmasıdır ki bu da hareketli iğneyle ayarlanabilir. Av yerine gelindiğinde yem uzun oltaya takılır ve Köstekle denize koyverilir. Bu sırada motor sulara karşı çalışır durumdadır. Koyverilen kösteğin ucundaki yemin canlılığını ve iyi yüzüp yüzmediğini görmek için bir kere sandala doğru çekilip kontrol edilir ve sonra tekrar koyverilir. Oltanın üçlü fırdöndüye bağlı iskandili de hafifçe denize bırakılır ve dibi bulması sağlanır. Akışa geçildiğinde İskandil tık-tık diye dibe vurmaktadır. Oltada hissedilebilen bir boşluk, iskandilin havalanması gibi bir durumda aniden Çalınmak suretiyle LÜFER yakalanır. Ancak olduğu gibi hiç Kalama (boşluk) vermeden süratle olta çekilir ve (son fırdöndüden itibaren kaç kulaçlık kösteğimiz olduğunu Bildiğimiz için) son 3 kulaç sayılarak LÜFER sandala alınır her zaman yine.

Uzun olta yerine aynı takıma 1 veya 2 no. söğüt yaprağı şeklinde üçlü iğne taşıyan Fransız kaşığı da takılabilir.
Uzun olta takımı balığın iriliğine göre kalınlaştırılır. Balık avında önemli olan, en ince takımı kullanmak ve balığa mümkün olduğu kadar şans tanımaktır.