Posts Tagged ‘meps nedir’

Sazan balığının olta takımı

Pazar, Aralık 13th, 2009

Sazan balığının olta takımı çok basittir. Yerine ve suların dunrmuna göre olta düzenlenmelidir. Dibi ince çakıllı temiz derelerde dip oltası kullanılabilir, takı|maz. Dibi dallı ve ilişkenli derelerin durgun yerlerinde en geçerli olta takımı şamandıralı oltadır.

Akıntılı sularda, tek kurşunlu kısa serbest beden en iyi av aracıdır. Su ne kadar hızlı akarsa aksın balık yemi bulur ve yutar. Bu tür takımda dikkat edilecek nokta kurşun iskandilin yuvarlak değil, köşeli olmasıdır. Köşeli iskandil, suların akıntısı sebebiyle kıyıya sürüklenmediği gibi yüvarlak taşların araslna da sıkışmaz. Kimi sularda sazan balıkları, meps veya küçük kaşıklarla da yakalanır. Balığı aldatmak için havanın rüzgarlı ve su yüzünün kırışık olası yeterlidir. Su bulanık olmamalıdır.

Meps, suda bulunan balığın büyuklügıine göre değişmelidir. Küçük balıklar içın 7,2 numara meps her zaman geçerlidir. Büyuk balıklar için en az 4 numara meps gerekir. Zira meps numaraları büyüdükçe iğne de kalınlaşır.