Posts Tagged ‘kurşun balığı fotografları’

çapak balığı

Pazar, Aralık 13th, 2009

Kızılkanada benzeyen çapak balığının farklılığı yüzgeçlerinin kurşuni ve uçlannın siyah oluşu, karın yizgecinin kuyruga kadar uzamasıdır. Pulları, ince ve küçüktür.

Kızılkanatla karşılığında da eti daha az kılçıklıdır. Göllerin ve nehirlerin derin yerlerinde bulunur. ortalama ağırlıkları 1-5 kilodur. Ağzı Kızılkanat gibi küçük ve dudakları kalindır. Yosun ve küçük böceklerle geçinir. Sazan balıklarına kullarulan bütün olta takımlarıyla tutulur.

akya balığı

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Akbalık da denir. Akdeniz balığıdır. Kılıç balığının Akdeniz’den Ege’ye iniş ve çıkışlarında onları takip eder, bazen Marmara’ya geçtiği olur.

Normal ağırlığı 10-15 kilodur. Boyları bir metreye yakındır. Bir çok kimse ağayı, kofananın büyuğü zanneder. Akyarun sırt yüzgecinin önünde bulunan sert dikenler, bu balığı kofanadan ayffmaya yeterlidir.

Aynca ağanın yan çizgisi kofanadan daha belirgindir. Kulak üstünden başlayan yan çizgisi, kuyruğa kadar düz olarak iner.

Hamsi, sardalya ve uskumru sünilerine dalar. Bazen bunlarla beraber ağlarda yakalandığı gibi dalyanlara da girer. orfoz ve lahos paraketelerinde rast gele yakalanır. ılarya ve kupez takılmış canlı yemli oltalarla avlanır. Kaşık ve yapma balık bağlanmış sünitmeyle de tutulur. Lezzetli eti vardır.