Posts Tagged ‘kurşun balığı fotografları’

çapak balığı

Pazar, Aralık 13th, 2009

Kızılkanada benzeyen çapak balığının farklılığı yüzgeçlerinin kurşuni ve uçlannın siyah oluşu, karın yizgecinin kuyruga kadar uzamasıdır. Pulları, ince ve küçüktür.

Kızılkanatla karşılığında da eti daha az kılçıklıdır. Göllerin ve nehirlerin derin yerlerinde bulunur. ortalama ağırlıkları 1-5 kilodur. Ağzı Kızılkanat gibi küçük ve dudakları kalindır. Yosun ve küçük böceklerle geçinir. Sazan balıklarına kullarulan bütün olta takımlarıyla tutulur.