Posts Tagged ‘kızılırmak balık çeşitleri’

Turna balığı

Salı, Aralık 15th, 2009

Genellikle güney ve batı Anadolu’nun bütün akarsularında yaşar.ılık ve az derin suları sever. Daha çok kıyılardaki sazlık, kamışlık, bazen de yosunluk yerlerde dolaşır ve buralarda yakalanr. Tatlıı sularımızın en yırtıcı balıklarından turna, çok çevik ve çok kurnazdır. Saz ve kamışların arasın da saklanarak avlanır üzerine yıldınm gibi atılır ve büyük ağzıyla hemen kapar. Küçük sazanları yemekten çekinmez. Kendi cinsinden küçük turnaları da yediği çok görülmüştür. Turnaya, tatlı suların canavarı denebilir.

Gözleri iri ve ağzı ördek gagası gibidir. Çenelerinde sivri dişleri olduğu gibi dilinin üzeri ile üst damağında uçları içeri dönük Sert pütürler Vardır. Bu pütürlere takılan bir cismin kurtulmasına ve geri çıkmasına imkan yoktur.

Vücudu uzun, başı üstten basık, gövdesi yanlardan yassıdır. Sırtı koyu yeşil, yer yer yeşilli kahverengi harelidir. Yanları yeşilli sarı, karnı sarılı beyazdır. Sırt ve anüs yüzgeçleri balığın yarısından sonra kuyruğuna yakın ve normalden büyüktür karnı sarkıktır.

Çok kuvvetli kuyruğu vardır: hızını bu kuyrukla sağladığı gibi vücudunu sağa sola kıvırarak da büyük bir süratle yüzer.

Bölgelere göre mart-haziran aylannda yumurta döker. Yumurtalarını göl ve derelerin sığ yerlerinde kamışların arasına bırakır. Bir turna balığı 250-300 bin yumurta dökerse de bu yumurtalann ancak yizde beşi balık olur.