Posts Tagged ‘en büyük sazanbalığı vidyoları’

Sazan Balığı

Pazartesi, Aralık 14th, 2009

Uzakdoğu kökenli bir tatlı su balığı olan sazan ülkemizdeki küçük büyük bütün akarsularla göl, gölet ve barajların hemen hepsinde bulunan ve en çok yakalanan tatlı Su balıklarımızdandır. Değişik türleri vardır. Bunları, Sazan, bıyıklı sazan, karaburun Sazan, Sarı Sazan ve aynalı sazan olarak adlandırablliriz.

Genellikle pulları kalın, karın kısımları biraz sarkık ve fuze biçimindedirler. Sırtları yeşil, yanları sarılı açık yeşil, karın kısınları hafıİ sarılı beyazdır. Yeşil renkler, balığın yaşadığı suyun kayalık yeya kumluk oluşuna göre açık veya koyu olabilir. Gözleri iri ve gözbebekleri kahverengidir. Gözbebeklerinin etrafı daima sarı veya açık kırmızıdır.

Dişli balık olmamasına rağmen bazılarının ağzlarında çok ince kadife dişler vardır. Yosun ve böceklerle geçinirler. Tüm sazan balıklarının kuyruk yüzgeçleri çok gelişmiştir.

Yem ayrımı yapmadan yaş ve kuru bütün yemelere atlayan açgözlü bir huyları vardır. olta takımlan çok basittir. Dipleri temiz olan göl ve derelerde köstekli dip bedeni, veya kurşunlu düz bedenle avlanırlar. Dipleri çamurlu veya ilişkenli, durgun yahut az durgun göl ve akarsularda şamandıralı düz beden en geçerli araçtır.