Posts Tagged ‘dip balıkları çeşitleri’

Sazan balığının olta takımı

Pazar, Aralık 13th, 2009

Sazan balığının olta takımı çok basittir. Yerine ve suların dunrmuna göre olta düzenlenmelidir. Dibi ince çakıllı temiz derelerde dip oltası kullanılabilir, takı|maz. Dibi dallı ve ilişkenli derelerin durgun yerlerinde en geçerli olta takımı şamandıralı oltadır.

Akıntılı sularda, tek kurşunlu kısa serbest beden en iyi av aracıdır. Su ne kadar hızlı akarsa aksın balık yemi bulur ve yutar. Bu tür takımda dikkat edilecek nokta kurşun iskandilin yuvarlak değil, köşeli olmasıdır. Köşeli iskandil, suların akıntısı sebebiyle kıyıya sürüklenmediği gibi yüvarlak taşların araslna da sıkışmaz. Kimi sularda sazan balıkları, meps veya küçük kaşıklarla da yakalanır. Balığı aldatmak için havanın rüzgarlı ve su yüzünün kırışık olası yeterlidir. Su bulanık olmamalıdır.

Meps, suda bulunan balığın büyuklügıine göre değişmelidir. Küçük balıklar içın 7,2 numara meps her zaman geçerlidir. Büyuk balıklar için en az 4 numara meps gerekir. Zira meps numaraları büyüdükçe iğne de kalınlaşır.

pisi balığı

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Yerli bir balık olan pisi, yazın sığ sulara ve dere ağzındaki sığlıklara sokulur. Kışın derin sulara çekilir. Kalkan gibi yassı balık olmasrna rağmen onun gibi tam yuvarlak değil, biraz ovaldir. Pisi balığının gözleri kalkan balığının aksine sağ taraftadır. Sol tarafı dibe yapışır . Sırt ve karın yizgeçleri baştan kuyruğa kadar balığı çevreler.

Balığın dibe yapışan sol tarafi beyaz, sırt tarafl grili kahverengidir. Bu renk yaşadığı yere göre açık veya koyı olabilir. Yaklaşık 300 gram olan pisi balığının, küçük bir kalkan kadar irilerine de rastlanır. Esnaf arsında bınlara diplarya denir.

Karadeniz’de çok bulunan pisi balığı Marmara’da azdır. ilk baharda yumurta bırakmak için sığ dere ağızlarına girdiği zamanlar 4-5 köstekli ve akyemli oltalarla tutulur. Genellikle yaşadığı sular biraz derince olduğu için yataklarını bilenler için pisi paraketesi de geçerli av aracıdıı Pisi balığı göl ve dere ağızlarındaki sığlıklarda Serpme’ az derin sularda da pisi ve marya ağlarıy’a tutulur.

Pisilerin bazıIarı lagün göllerde ve dere ağızlarında yuvalanırlar. Bunlara dere pisisi adı verilir. Dere pisilerinin yemi, ayıklanmış karides, akyemdir.