Posts Tagged ‘canlı balıkla turna avı’

Turna avında canlı yem

Salı, Aralık 15th, 2009

Turnaları avlamak için canlı yem kullanılmalıdır. Başta canlı yem olmak üzere turnaya çeşitli araçlar da kullanılır. Bunlar, meps, kaşık, kurbağave aldatıcı balıklardır. Bu av araçlarının kullanma yer ve zamanları da ayrı ayndır. Balık, döllenme zamanları tembelleşir. Kaşık ve yalancı yemleri pek kovalamaz. Bu zamanlar en geçerli av aracı canlı yemdir.

Canlı yemler, başta dere kayası olmak izere sazan yavrularıdır. Yem balıkların bir kabın içinde canlı tutulması gerekir. Canlı yem balıklar, burun veya sırtlarından üçlü iğneye takılarak şamandıralı olta ile sazlık veya kamışlık derince yerlere bırakılarak beklenir. Ağır ağır gezinirken, kaçmak için çırpınan yemi görür ve atlar. Yumurta dökme devresinden Sonra turna’ her yeme atlar. Mayıs ayını takip eden aylarda yalancı balık, kaşık veya mepse saldırır. Bu aylarda daha çok kıyılardadır. Kıyılardan avlanmak verimli olur. Sandalla avlanıldığı zaman da açıktan kıyıya kaşık firlatılarak balık avlanır.