Posts Tagged ‘balık ağı örme videoları’

Yayın balığı

Salı, Aralık 15th, 2009

Tath su balıklarının büyük ve çok ağır olanlarından yayın balığı battal bir balıktır. 10-15 kilolukları çoktur. Ayrıca 100-200 kilo gelenleri nehirlerimizde çok tutulur. Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak, Meriç nehirleriyle, Menderes, Melen sularında, Seyhan, Ceyhan nehirlerinde ve daha birçok ufak sularda pek çok yayın bulunur.

Yayının ismi birçok yerde değişiktir. Galyanos, atbalığı, kanbalık gibi isimleri olduğu gibi Adana’daki adı gelebicin, Sakarya çevresindeki ismi çılpıktır. Ankara’da yayınların küçüklerine keiebek denir.

Yayın iri ve kılçıksız bir balıktır. Büyuk ve dibi çamurlu, su biraz bulanık nehirlerde bulunur. Bazı göllerimizde de bol avlanılır. Başı ve vücudu grili nefti, yanları kirli sarı, karnı kirli beyazdır Sırtında yer yer siyah ebruli lekeler vardır. Pulsuz ve kaygan bir vücuda sahiptir. Baş tarafi kuyruklarından basık, vücudunun yarıdan sonrası yanlardan basıktır.

Büyük oIan ağzında ince fakat batıcı, firça gibi dişler vardır. Üst çenesinde iki uzun, alt çenesinde dört kısa bıyığı vardır. Kendisini kuma gömen yayın balığı üst dudağındaki iki uzun bıyığını radar gibi kullanarak gelen balıkları kollar. Avları ağzının hizasına gelince süratle fırlayarak kapar. Ağır yüzen bir balık olması onu böyle hilelere sevk etmiştir.

orkinos oltası

Çarşamba, Aralık 9th, 2009

Aslında orkinosta canlı yem kullanıldığı taktirde avlanma olasılığı daha fazla olur. Fakat her zaman canlı yem bulma olasılığı olmadığından daha çok aşağıdaki sistem donatılır.

15-20 santim büyüklüğünde bir iğne üzerinde kulaç kalın çelik tele Güzelce bağlanır. Araya büyük bir fırdöndü ilave edilerek yine iki kulaçlık bir sarma tel eklenir. Tellerin kalınlığı üç milimetre olmalıdır. 120-150 kulaç uzunluğunda çok sağlam naylon örme ip, yine firdöndü ile bu bedene bağlanır. Sandalda ayrıca çabuk birakılacak şekilde kangallanmış yüz metrelik yedek naylon ip bulunmalıdır. Balık sandali çok uzaklara sürüklerse gerekebilir.

Yem olarak Torik en dogru tercih ise de her zaman bulunmadığından LÜFER veya palamutta takılabilir.