Posts Tagged ‘36 av tüfeği’

Mercan Oltası

Cumartesi, Aralık 12th, 2009

Mercan oltası levrek oltasına benzerse de sabah, akşam ve gece volilerinde oltalarda değişiklik yapılır. Ayrıca akıntıya göre değiştirilen iskandil de bedenin en ucuna bağlanır. Zokalı bedenle çalıştığı zaman zokalar akıntının şiddetine göre büyür veya küçülür. Akıntı çok olursa bir kıstırma konulur. Kıstırma zokadan hafif olmalıdır. Bazen zokanın aItına hırsız iğne bağlanır.

Mercan balığını sandala alıncaya kadar olta çok dikkatli kullanılmalıdır. Balık birdenbire yemi kapmaz. Öncelikle dudaklarıyla adeta emer Sonra yüklenir. o anda olta kuvvetlice çekilerek iğne balığın kalın dudağlna oturtulur. Balık kafa vurdukça kalama vermeli, hayvan geri çevirince dikkatle çekilmelidir. Bu sırada balığın sandalın altma kaçmamasına dikkat edilmelidir. Balık sandala bir metre kaldığı zaman kepçe, balğın başı torun içine gelecek şekilde daldırılmalıdır.

Litrinos ve mangf dışında mercan balıkları yapılarına göre fangri, mandagöz mercan’ kırma mercan ve lekeli mercan gibi isimler adlandırılır. Mercan eti çok hafif ve lezzetlidir. En makbul yemeği ise haşlamasıdır.