Posts Tagged ‘28 numara fişek’

Tirsi Balığı

Perşembe, Aralık 10th, 2009

Sırtı Kirli mavi, yan taruflan gümüşi ve Kanari beyazdir. YASSI bir vücut şekli vardır, ringaya benzer. Kafası ve gözleri biraz büyüktür, ağzı ise küçüktür. Karadeniz ve Marmata’da daha çok yakalanır. İlkbaharda yumurtalannı bırakmak için tatlı suların denizlere dökülen kısımları onlar için iyi Biret yataktır.

Tirsi balığını, dişli ve dişsiz tirsi olarak ikiye ayırabilıiriz. Dişsiz, yani asıl tirsi LÜFER kadar iri olur. Kofana büyüklüğünde olanlarına rastlamak mümkündür. Dişsiz tirsiyi, dişlisinden ayıran tek fark balığın yan çizgilerindeki siyah beneklerdir.

Dişli tirsi asıl tirsiden daha küçüktür. Balığın alt çenesinde bulunan birkaç ince dişten başka yan çizgisinde siyah beneklerin bulunmayışı bu farklılığı verir. Tirsiler Marmara’ya inişleri sırasında sig sulara sokulurlat. Büyük bir kısmı dere ağızlarında toplanlır sig sularda yumurtalannı bıraktıktan Sonfa kıyılardan açılırlar.

Tirsinin Yemi, başta karides olmak üzere bütün akyemlerdir. Tirsinin Kara Deniz ve Marmara’da kütle halinde avcılığı buyuk ağIarladır. Tirsinin en güzel yemeği tavasıdır. Eti lezzetli fakat çok az da olsa kılçıklıdır.