pavurya

Aralık 16th, 2009

Yengeç familyasının yenebilen en gelişmiş üyesidir. oval vücudu, basık ve sert bir kabuk içindedir. Yengeçten büyük ve kuvvetlidir. Sırt kabuklarının ve kuvvetli ayaklannın rengi kirli kırmızı  veya kirli turuncuya çalan iki büyük kıskacı ile sekiz ayağının uçları siyahtır. Gözleriyle her yönü kontrol edebilir. Tehlikeyi gördügü zaman süratle kaçar. Ne tarafa kaçacağmı belli etmez. ileri giderken birden yana doğru yönelebilir.

Yosunlu taşlar ve kovuklar arasında dolaşır. obur ve aç gözlü bir hayvandır. Ne bulursa yer, midyelerin baş düşmanıdır. Bıçakla zot açılan midyeyi yemek için enteresan bir yöntem uygular: kıskacına kıstırdığı küçük bir taşı kabuğu hafif açık midyenin arasına sıkıştırır. Midye kabuğunu kapatamayacağı için ilk iş olarak kabuğun kapanmasını sağlayan çok kuwetli kası keser ve fahatça kapağı açarak içindeki etleri yer.

Gece sığ yerlerde lüks ışığı altında çok kolay yakalanır.

Pavurya, kaynar suda haşlanarak vücudundan ve bacaklarından çıkarılan etler lezzetle yenir.

kerevides

Aralık 16th, 2009

Kerevidesler, tatlı sularda yaşarlar. Islakoza benzerler. Yurdumuzdaki birçok göl ve akarsularda bulunur.

Boyları 20 santimi geçmez. Haki veya tahini, boz renklidirler. Ön ayağından ilk ikisi her ne kadar diğer ayaklara nazaran gelişmiş isede zayıf ve gagaya benzerler. Gene de bu kıskaçlar tehlikelidir. Sakınmak gerekir.

Sekiz ayağının uçları sivri tırnaklıdır. Burnunun iki tarafında ikişerden dört-adet ince ve sert kılçıklar vardır. Bunların hemen dibinden uzanan iki uzun boynuz geriye çevrildiği zaman hayvanın vücudunu aşar.

Kuyruk kısmı vücuduna oranla daha kısadır Kıskaç ve ayakları etsizdir, yenecek yeri kuyruk kısmındadır.

Kerevidesler akarsularımızda çok bulunur. Boyları göl ve kerevideslerden küçük olmalarına karşılık akarsu kerevidesleri daha etli olurlar

böcek

Aralık 16th, 2009

Şekil itibari ile ıstakoza benzeyen böcek, Karadeniz’de ve Bogazlar’da bulunmaz. Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz’de çok miktarda avlanır. Kayalık bölgelerde, derin sularda bulunur. on ayağınclanilk ikisi gelişmemiş,biraz kalınlaşıp kalmıştır. Diğer sekiz ayağı sivri uçlu ve incedir. Vücudunun bir buçuğunu bulan iki uzun boynuzun dibi, ıstakozun aksine kalın ve dikenlidir. Hayvan bu boynuzları her tarafa çevirebilir.

Kabuğu boz haki renkte, yerye rbeyaz ve mavi menevişlidir. Boynuzlarının ortasından uçları çatallı iki organ çıkmıştır ki hayvan bunları el gibi kullanır. Kuyruk kısmının altı boğumludur. Boğumların yanları sert dikenlidir. En sonda beş yapraklı asıl kuyruk vardır. Avianma şekli ıstakozun aynıdır. Sepet ve uzatma ağlarla tutulur. Böceğin eti Serttir.